Jaarplan en begroting 2018

Het jaarplan 2018 van de VHVL is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de ondersteuning van het KNGF. Nieuwsgierig? Voor onze leden hebben we deze speciaal ter beschikking gesteld. Na inloggen komt deze beschikbaar.

Trefwoorden: