Algemene ledenvergadering VHVL

Door de coronacrisis is de voorjaarsvergadering is verplaatst naar 17 november 2020. De agendapunten van de voorjaars- en najaarsALV worden in deze vergadering behandeld. Wij houden u op de hoogte.

Een korte terugblik op de laatste ALV

Op woensdag 13 november jl. vond de najaars ALV van de VHVL plaats. Het jaarplan 2020 en begroting zijn hierin toegelicht. Belangrijke speerpunten voor 2020 zijn onder andere de goedkeuring van het deelregister HVL-fysiotherapie, de oplevering en implementatie van de COPD-richtlijn, gesprekken met netwerken t.b.v. samenwerking en (landelijke) verbinding, inzet op sociaaleconomische belangen en groeipotentie van het HVL-domein, inzicht in de waarde van de HVL-fysiotherapie (marktanalyse) en een groots symposium in het lustrumjaar voorafgaande aan de AVL van de VHVL in juni 2020.

Wellicht heef u in het jaarplan opgemerkt dat de VHVL haar missie en visie heeft aangescherpt? Zo nee, reden genoeg om dit jaarplan nog een keer te bekijken.

Expertise ten aanzien cardiovasculaire en respiratoir gebonden inspanningsintolerantie wordt dé identiteit van de vereniging. De VHVL streeft hierbij naar clustering van aanverwante specialisaties van ‘chronische aandoeningen’ die alle te maken hebben met mensen met inspanningsintolerantie en andere gemeenschappelijke factoren zoals vermoeidheid, multimorbiditeit, polyfarmacie en adaptief vermogen van de client.  Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben horen wij het graag via info@vhvl.nl.

Bij het besluit over de begroting was inbegrepen een contributieverhoging van 90 naar 100 euro onder andere i.v.m. inflatiecorrectie van de afgelopen jaren en meer uitgaven als gevolg van een stijging van het aantal projecten waar de VHVL aan deelneemt. Zowel jaarplan als begroting inclusief contributieverhoging zijn aangenomen tijdens de ALV.

Vergaderstukken ALV Najaar 2019

De vergaderstukken van de ALV kunt u nog hieronder downloaden.

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

ALV agenda (PDF - 94kB)
Machtigingsformulier (DOCX - 109kB)

Trefwoorden: