Dr. Jan Custers

Voorzitter

Achtergrond informatie

Sinds november 2016 ben ik bestuurslid van de VHVL. Ik ben 54 jaar, en thans werkzaam als hogeschooldocent aan de opleiding fysiotherapie, Hogeschool Utrecht. Ik ontwikkel onderwijs en geef lessen aan studenten binnen het domein ‘respiratoir- cardiale aandoeningen’. Ik heb 20 jaar als (kinder-)fysiotherapeut gewerkt, onder meer binnen het Cystic Fibrosis (CF) centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Bovendien heb ik gewerkt op de afdelingen Intensive Care, Cardiologie, en Metabole ziekten.

In 2001 ben ik gepromoveerd aan de Faculteit Geneeskunde (promotoren: prof. dr. Paul Helders en prof. dr. Adri Vermeer). In 2006 ben ik als senior beleidsmedewerker gaan werken bij het KNGF, was verantwoordelijk voor het coördineren van KNGF-richtlijnen en Standaarden Beweeginterventies, en vertegenwoordigde ik de beroepsgroep bij zorgstandaarden (o.a. cardiovasculair risicomanagement). Vanaf 2010 zit ik in het onderwijs, en momenteel bouw ik voort aan de landelijke minor ‘fysiotherapie bij hart-, vaat-, en longaandoeningen’. Ik zie het als een grote uitdaging om de specialisatie (V)HVL binnen de nieuwe context van de gezondheidszorg door te ontwikkelen, met de diverse (master-) opleidingen in Nederland, met betrokken hoogleraren en lectoren, maar zeker ook met de leden van de VHVL.

Trefwoorden: