05 oktober 2021

Hart-, vaat- en longfysiotherapeuten gevraagd voor de PE@HOME studie

De VHVL is benaderd door Dieuwke Luijten, arts-onderzoeker in LUMC, omdat zij voor de studie een aantal HVL-fysiotherapeuten nodig heeft om mee te doen met de studie naar aanpak post-longembolie-syndroom. Na een longembolie blijken veel patiënten minder intensief te blijven bewegen dan daarvoor, ook als er geen restschade is. Onderzoeksvraag gaat over nut interventie. De patiënten worden geselecteerd vanuit de ziekenhuizen LUMC, Haga, HMC, AMC, Isala en Spaarne.

Thuistraining na een longembolie

Tot 50% van patiënten met een acute longembolie houdt persisterende klachten van benauwdheid, inspanningsbeperking en functionele limitaties, ondanks dat ze de juiste therapie met antistolling krijgen. Dit wordt het post-longembolie syndroom genoemd. Een belangrijke drijver hiervan is deconditionering ten gevolge van de acute ziekte, maar ook angst en pijn na een longembolie.

Een Nederlands consortium heeft de PE@HOME studie opgezet. Dit is een studie waarbij we het effect van thuistraining bij patiënten een longembolie op het voorkomen van het post-longembolie syndroom gaan onderzoeken. Onze hypothese is dat fysieke thuistraining op afstand begeleid door hart-, vaat- en longfysiotherapeuten de klachten van inspanningsbeperking en benauwdheid zal verminderen en de kwaliteit van leven zal verbeteren.

Enkele highlights van de studie:

  • Grote studie (grootste studie ooit gedaan in deze patiëntengroep) in 5 ziekenhuizen in Nederland, totaal 90 patiënten
  • Studie wordt gefinancierd door de Trombosestichting Nederland en de VriendenLoterij.
  • Loting 1:1 van patiënten tussen thuistraining dan wel éénmalige schriftelijke instructie over gezond bewegen.
  • Patiënten in de interventie arm krijgen thuis een fietsergometer geplaatst voor 8 weken
  • Een fysiotherapeut zal samen met de patiënt een trainingsprogramma opstellen aan de hand van een voorgesteld protocol. 
  • Alle informatie over de training (aantal minuten, intensiteit, rounds per minute) wordt automatisch geüpload in een web-based portaal waar de patiënt, fysiotherapeut en onderzoeker toegang tot hebben.
  • De fysiotherapeut zal in totaal 4 keer in ongeveer 8 weken tijd de patiënt telefonisch spreken voor begeleiding.
  • Beoogde startdatum: 1-1-2022
  • Financiële compensatie voor de fysiotherapeut (€250,- per patiënt)

Voor deze studie zijn we op zoek naar enthousiaste hart-, vaat- en longfysiotherapeuten die een aantal van de studiekandidaten wil begeleiden. Het liefst zouden we samenwerken met fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij een praktijk, zodat er tijdens vakanties/afwezigheid wel een collega beschikbaar is voor de patiënt. Uw enthousiaste reacties ontvangen de onderzoekers graag via PEatHOME@lumc.nl. Die zijn zeer bereid aanvullende details toe te lichten en vragen te beantwoorden.