23 december 2021

Update register

Op de laatste ledenvergadering is toegelicht wat momenteel de stand van zaken is rond het register voor de HVL-fysiotherapie.

Ook op deze plek lichten de stand van zaken toe. In de achterliggende maanden is er gewerkt aan het omzetten van de uitgangspunten van de VHVL voor het deel- en aantekeningenregister naar inpassing in de systemen van KRF NL. Inmiddels is dit proces zover, dat we ervan uit mogen gaan, dat kort na het begin van 2022 het register van start kan gaan.

Voor wat betreft het deelregister, dus het masterregister, is de systematiek al eerder gedeeld. Deze sluit aan bij de systematiek van de andere deelregisters. Te weten een werkervaringseis van 8 uur per week en 50 punten te halen in de registratieperiode om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Voor wat betreft de aantekeningenregisters zal er sprake zijn van aanvankelijke registratie voor twee jaar waarin voldaan kan worden aan de eis om op alle drie de deelgebieden een scholing te hebben gevolgd. Daarna volgt een registratieperiode van vijf jaar. In die periode kan dan gewerkt worden aan de overige eisen, zoals scholing voor Motivational interviewing, Basis beweegprogramma en Diabetes. Daarna kan herregistratie volgen als deze scholingen zijn gevolgd en in die periode 20 punten aan scholing zijn behaald en wordt voldaan aan een werkervaringseis van vier uur per week.

Bovenstaande is beknopte informatie. Zodra het systeem operationeel is, zal hierover uitgebreid informatie worden gedeeld.