21 juni 2022

Kort verslag ALV VHVL op woensdag 8 juni 2022:

In de ALV zijn de drie nieuwe bestuursleden officieel door de leden verkozen, te weten: Carlien Buurman, Sandra Verhagen en Bas Wolbert. Meer achtergrondinformatie komt op de website van VHVL.

We zijn erg blij met de uitbreiding van het bestuur omdat we nu samen de HVL-fysiotherapeut breed vertegenwoordigen vanuit gebied hart-vaat-long, wetenschap-onderwijs, 1e lijn- 2e lijn, praktijkhouder-medewerker. Er is met deze benoemingen een mooi evenwicht van de beroepsgroep HVL-fysiotherapeuten binnen het bestuur ontstaan.

Ook werd stil gestaan bij het naderende afscheid van Ellen Toet. Ellen is ruim anderhalf jaar als bestuurslid betrokken geweest bij de VHVL en heeft zich met name bezig gehouden met de longnetwerken en de belangenbehartiging bij verzekeraars. Tijdens de ALV van de VHVL was Ellen kandidaat voor het bestuur KNGF en inmiddels is zij ook als zodanig benoemd. Onder dankzegging voor haar inzet voor de VHVL is van Ellen afscheid genomen en tegelijkertijd is haar veel succes gewenst in de nieuwe uitdaging bij het bestuur KNGF.

Het voorstel om vanaf nu digitaal je stem uit te brengen is ook aangenomen. Dit is belangrijk want dit heeft, naar wij verwachten, zeker positieve consequenties voor de ledenbetrokkenheid bij de VHVL in de toekomst. Ook het jaarverslag en financieel jaarverslag van 2021 zijn goedgekeurd door de leden in deze vergadering. Hiernaast werd ruim de tijd genomen om met de aanwezigen te discussiëren over de kernpunten en de projecten uit het jaarplan 2022. Welke prioritering geven de leden hieraan, wat zijn aandachtspunten bij de verschillende onderwerpen? Het was een open en levendige discussie waar het bestuur zeker nieuwe inzichten heeft opgedaan. Waarvoor dank aan de aanwezige leden!

Voorafgaand aan de ALV gaf Mariëlle Hartzema-Meijer, Verpleegkundig specialist, werkzaam in het Radboud universitair medisch centrum een lezing over coronaire vasculaire dysfunctie.
Mariëlle is specialist op het gebied van deze aandoening in haar vakgebied en gaf een toelichting op inhoud, prevalentie, behandeling en de mogelijke inhoud van de fysiotherapeutische behandeling bij deze patiëntenpopulatie. Leefstijl verbeteren, verminderen van angst om te gaan bewegen en leren doseren waren zaken die naar voren kwamen in de discussie die volgde met de aanwezigen. In de toekomst dus samen op zoek naar de juiste paramedische behandeling!