NPi literatuurlijsten

22 jan 2019
Speciale extra dienst voor de VHVL-leden

NPi-service

Als speciale extra dienst voor de VHVL-leden stuurt de NPi 8x per jaar een literatuurlijst van de NPi service Hart, Vaat en Longen. Hierin staat een overzicht van actueel verschenen publicaties. Deze kunt u als artikel volledig downloaden of u kunt de samenvatting lezen.

  • Zwaarder trainen in hartrevalidatie verlaagt overlijdensrisico bij hartfalen patiënten
  • Vroege onderkenning en behandeling belangrijk bij non-CF-bronchiëctasieën bij kinderen
  • Ademspiertraining wellicht ook nuttig voor revalidatie bij hartfalen.

U kunt hier klikken voor versie 1 van 2019.

Vanaf 2019 is de NPi-service Hart, vaat en longen hier te vinden.

Trefwoorden: