Mini-symposium 'Het belang van specialiseren en klinische toepassing van cardio-pulmonale inspanningstesten'

23 mei 2019
De VHVL nodigt u uit voor het mini-symposium

'Het belang van specialiseren' en 'Klinische toepassing van cardio-pulmonale inspanningstesten' op woensdag 19 juni

Het mini-symposium is voor iedereen toegankelijk, niet VHVL leden betalen een gering bedrag, voor VHVL leden is het gratis. Leden van de NVFG, NVFL en NVZF krijgen extra korting. Om 17 uur begint het programma, dat plaatsvindt op de Hogeschool Utrecht. Het is geaccrediteerd voor 2 punten voor het CKR.

Na dit symposium vindt de ALV van de VHVL plaats, leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De uitnodiging voor de ALV en bijbehorende stukken volgen later.

Meer informatie over het programma.

U kunt zich hier ook aanmelden.

Trefwoorden: