Netwerkbijeenkomst 8 mei 2019

23 mei 2019
Op woensdag 8 mei vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats.

Terugkoppeling

Op woensdag 8 mei vond de eerste netwerkwerkbijeenkomst plaats. In totaal 13 (COPD en HVL) netwerken waren hierbij aanwezig, vertegenwoordigd door 1 of 2 personen. Wij vonden het een heel geslaagde bijeenkomst, reacties waren positief na afloop. Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

1) de aanleiding van de bijeenkomst,
2) regionalisering en ontwikkelingen m.b.t. bekostigings- en financieringsstromen o.a. binnen landelijke en regionale netwerken,
3) de richtlijn COPD-update en
4) verbijzondering HVL-fysiotherapeut en kwaliteitsborging binnen het HVL-domein. 


M.b.t. de update van de richtlijn COPD vertelde Hilde Vreeken (KNGF) over de voortgang van het proces, Martijn Spruit (CIRO) over de inhoud en Mitchel van Doormaal (KNGF) over de implementatie. Het is de bedoeling de netwerken nauw te betrekken bij zowel de voortgang (werkveldronde voor de zomer) als de implementatie. 


Martijn Spruit vertelde over twee nieuwe aspecten in de richtlijn: 1) aandacht voor onderscheid fysieke capaciteit en fysieke activiteit en 2) patiëntprofielen 1 t/m 6 die niet gerelateerd zijn aan de FEV1 maar o.a. aan de ziektelast (CCQ/CAT-score), wel of geen opname na exacerbaties en aan de fysieke capaciteit op de 6MWT. Aan deze profielen worden aantallen zittingen gekoppeld. Er is aanleiding dit thema (profielen) in een volgende bijeenkomst verder te bespreken. 

Onderwerpen die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst en in een vervolgbijeenkomst op de agenda komen: 

  • samenwerking en verbinding zoeken binnen VHVL en regionale en landelijke COPD/HVL-netwerken. Punt van verbinding is het nieuwe landelijk kader kwaliteitseisen KRF NL en de aandachtsgebieden in het porfolio.
  • best practices regio’s gaan bundelen op gebied van verwijzing. Verwijzing COPD goed in de markt zetten.
  • update RL COPD 
  • COPDnet (Alex van ’t Hul).

Een vervolgbijeenkomst zal in juni/juli 2019 gepland worden. Alle ons bekende COPD en HVL-netwerken zullen hiervoor een uitnodiging krijgen.
Indien u uw netwerk nog wilt opgeven kan dat via info@vhvl.nl.
 

Trefwoorden: