Gezocht: collega’s met kennis op vaatgebied voor de Kennispool

16 jul 2019
Belangrijke pijlers van het jaarplan van de VHVL zijn:

Positionering, Beroepsbelangen en Kwaliteit

In dit kader krijgt de VHVL regelmatig vraagstukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld richtlijnen, advies, vergoedingen e.d.. 

Aangezien het bestuur van de VHVL te klein is om op alle vraagstukken goed te kunnen ingaan en er veel expertise onder fysiotherapeuten aanwezig is heeft de VHVL het voornemen om een kennispool van fysiotherapeuten op te richten die het VHVL-bestuur kan ondersteunen (in kennis/kunde/expertise) over thema's (richtlijnontwikkeling; opzetten van een deelregister; vergoedingen, onderhandelingen zorgverzekeraars etc.) betreffende hart-, vaat- en longaandoeningen.

Als iemand van de expertisegroep ingezet wordt dan krijgt diegene hier uiteraard een vergoeding voor. De expertise groep zal ongeveer 2x per jaar bij elkaar komen. Inmiddels zijn een aantal mensen uitgenodigd hieraan deel te nemen.

De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 9 oktober 2019 van 19:00-21:00 uur.

We zoeken voor deze pool met name nog mensen met kennis op het vaatgebied. Indien u zich wilt aanmelden kan dat via info@vhvl.nl.

Trefwoorden: