Update aanbevelingen ziekenhuisfysiotherapie bij COVID-19

8 mei 2020
De aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen bij COVID-19 tijdens de ziekenhuisopname zijn aangescherpt, uitgebreid en gespecificeerd. In versie 2.0 is onderscheid gemaakt tussen patiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care (IC) en patiënten die zijn opgenomen op een COVID-afdeling.

Aanscherping

Ook wordt onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen gericht op ademhalingsondersteuning en actieve mobilisatie. Bij IC-patiënten wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen diep gesedeerde patiënten en patiënten waarbij de sedatie wordt afgebouwd. De aanbevelingen, opgesteld door een werkgroep van experts en in samenwerking met het KNGF, NVZF en VHVL, vind je op het KNGF Kennisplatform (onder tabel 1). 

Trefwoorden: