Voortgang aanvraag verbijzondering HVL-fysiotherapie

18 sep 2020
Op 14 augustus heeft het beoordelingsgesprek plaatsgevonden met de Commissie van Advies over de aanvraag verbijzondering HVL-fysiotherapie. We zijn verheugd mee te kunnen delen, dat de commissie positief was over de aanvraag!

Mijlpaal

Het bestuur KNGF heeft dit advies inmiddels overgenomen. In de komende najaars-ALV van het KNGF zal het besluit van het bestuur KNGF ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Als de ALV van het KNGF ook akkoord gaat, betekent dat een mijlpaal voor de VHVL!

Deelregister

Met het voorgenomen besluit tot erkenning van de HVL-fysiotherapie als verbijzondering is de weg vrij om een deelregister te openen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met het KNGF en KRF NL ten aanzien van de inrichting en toegankelijkheid van dit deelregister.

Trefwoorden: