gerard-van-der-wees-2.jpg
21 december 2021

Blog Gerard van der Wees, december 2021

De najaarsledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook deze vergadering vond online plaats.

Bij de start van de vergadering hield Prof. Annelies Pool-Goudzwaard, verbonden aan de VU en de SOMT, een presentatie. Haar presentatie ging over de ‘Paradigma shift naar context based medicine’. In haar presentatie hield Annelies een pleidooi voor het betrekken van de context van een patiënt bij het behandelen, naast de protocollen en richtlijnen die er zijn. Een interessant gegeven, zeker omdat dit ook doorgetrokken zou kunnen worden naar het wetenschappelijk onderzoek. En ook naar het onderwijs waarbij me het een mooie ontwikkeling lijkt om jonge collega’s vanuit die gedachte op te leiden. Ik ben benieuwd of dit gedachtegoed zich geleidelijk verder gaat verspreiden. Verder verliep de ALV in een goede sfeer en werden de agendapunten besproken. Bij de registers werd toegelicht wat de stand van zaken is.

We zijn inmiddels al ver in december aangekomen. Het jaar is dus bijna voorbij en wat mij betreft omgevlogen. Ook op VHVL-gebied zijn er stappen gezet. Denk aan het register en de komende update van het beroepsprofiel. Ook de masteropleiding HVL-fysiotherapie ging van start. Dat zijn zomaar drie belangrijke onderwerpen voor de VHVL. Tel daarbij op, dat de samenwerking KNGF-SKF een feit is geworden en dan mogen we concluderen, dat 2021 een memorabel jaar is geworden.

Voor 2022 ligt er echter nog wel het één en ander op de plank. Allereerst is het zaak om het bestuur weer compleet te maken en dan door met de uitdagingen van 2022. Het register speelt hierbij een belangrijke rol zodat selectieve inkoop door zorgverzekeraars mogelijk is. De VHVL biedt haar leden daarmee nieuwe kansen.

Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een mooi en fantastisch 2022!

Gerard

Lees zijn eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, augustus 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, juni 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, oktober 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, november 2021

Lees verder