gerard-van-der-wees-2.jpg
26 april 2022

Blog Gerard van der Wees, april 2022

Mijlpaal: Register longfysiotherapeut een feit!

April 2022 is voor de VHVL een historische maand. Sinds 2021 ligt er een besluit over de opzet en inrichting van de registers voor het HVL-domein. Nog even herhalen: een deelregister op masterniveau voor de HVL-fysiotherapeut. En daarnaast aantekeningenregisters op post-hbo-niveau voor zowel, long-, hart- en vaatfysiotherapeuten.

Voor de opzet en inrichting van deze registers werken we nauw samen met Chronisch Zorgnet (CZN). De samenwerking houdt in, dat we zoveel mogelijk gelijke eisen hanteren voor de inrichting van de registers. We willen voorkomen,  dat er twee concurrerende systemen gaan ontstaan. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid, dat collega’s die niet bij CZN ingeschreven staan, wel in een register zichtbaar kunnen worden voor verwijzers, patiënten en zorgverzekeraars.

Sindsdien wordt er gewerkt aan de daadwerkelijke invoering van deze registers. Complicerend hierbij was (en is) de samenvoeging van KRF-NL en SKF. Deze registers zullen samengevoegd gaan worden en zullen dan ook in een nieuw systeem ondergebracht gaan worden.

Als VHVL wilden we daar niet langer op wachten en is er voor een tussenoplossing gekozen, waarbij voorkomen wordt, dat eerst nieuwe registers in oude systemen worden ingericht om enkele maanden later alles over te gaan zetten naar een nieuw systeem. Dat brengt onnodig werk en kosten met zich mee en kans op fouten.

Voor nu is er voor een oplossing gekozen om de geregistreerde longfysiotherapeuten op Defysiotherapeut.com, die al in verband met de Covid-zorg geregistreerd staan, als Longfysiotherapeuten zichtbaar te maken. Dit voor de tijd die nog nodig is om de nieuwe registers van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie operationeel te krijgen.

Voor deze start worden alle fysiotherapeuten in KRF NL en SKF aangeschreven, zodat zo breed mogelijk bekend wordt gemaakt dat deze mogelijkheid er is.

Daarmee starten we dus nu met het aantekeningenregister longfysiotherapeut. Voor hart en vaat volgt dat zo spoedig mogelijk als de definitieve inrichting gereed is.

Voordeel van deze tussenoplossing is, dat we vanaf nu naar onze stakeholders de longfysiotherapeuten zichtbaar kunnen maken. Dat helpt ons in gesprekken met verzekeraars. Mogelijk al voor contractjaar 2023. Dus om die redenen: april 2022 is een nieuwe mijlpaal voor de VHVL!

Gerard

 

Lees zijn eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, januari 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, december 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, november 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, oktober 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, augustus 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, juni 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2021

Lees verder