gerard-van-der-wees-2.jpg
31 januari 2022

Blog Gerard van der Wees, januari 2022

Inmiddels is het jaar 2022 alweer een maand voorbij. Een maand waarin het Webinar Covid-19 Herstelzorg nadrukkelijk de aandacht vroeg en kreeg. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Als voorzitter licht ik er een paar punten uit.

Allereerst de aankondiging van dit webinar. Vanzelfsprekend liep dit via de geëigende KNGF- en VHVL-kanalen. Daarnaast heeft ook Chronisch Zorgnet (CZN) dit webinar onder de aandacht gebracht van de bij haar aangesloten therapeuten. Misschien is dit niet bij iedereen opgevallen. Maar het was een signaal, waar ik CZN erkentelijk voor ben en dat aangeeft, dat CZN en KNGF/VHVL er op uit zijn om steeds meer met elkaar samen te werken op gemeenschappelijke thema’s. Dat is een ontwikkeling waar ik heel duidelijk perspectief in zie voor de beroepsgroep en uiteindelijk voor onze patiënten. Dit vraagt ook om toenemende inzet van de VHVL om meer en meer in te zetten op samenwerking, waarbij de krachten van beide partijen meer oplevert dan 1+1=2. Een mooi onderwerp om 2022 mee te starten en een goed vervolg aan te geven.

Een ander aspect wat me in het webinar opviel is de belangrijke rol van de gespecialiseerde fysiotherapeut bij dit ziektebeeld. Door de ontwikkelingen in de Covid-19-zorg is inmiddels wel gebleken, dat behandeling van deze patiëntencategorie in veel gevallen specifieke deskundigheid vraagt. Daarnaast is een multidisciplinaire samenwerking van meerwaarde. Dat komt in regionaal verband al steeds meer tot stand. Een casemanager is hier ook nadrukkelijk in beeld als meerwaarde in de patiëntjourney. Zo brengt Covid-19 de gespecialiseerde fysiotherapeut en bijbehorende praktijk onder de aandacht. Dit geldt overigens niet alleen voor de Covid-19-zorg, maar geldt ook voor veel andere aandoeningen, waarbij gespecialiseerde fysiotherapeuten het verschil kunnen maken.

De volgende gedachte die dan opkomt is, of er ook binnen de HVL-fysiotherapie plaats is voor de Extended Scope fysiotherapeut. Binnen de Manuele therapie en Sportfysiotherapie is dit begrip al redelijk ingeburgerd. Als ik de ontwikkelingen zie binnen andere deelgebieden binnen de fysiotherapie, en specifiek de ontwikkelingen binnen de HVL-fysiotherapie, dan kan de Extended Scope fysiotherapeut ook binnen dit deelgebied een rol krijgen.

Zomaar enkele grote uitdagingen die uit dit webinar af te leiden zijn. Genoeg te doen in 2022!

Gerard van der Wees

Lees zijn eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, december 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, november 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, oktober 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, augustus 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, juni 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2021

Lees verder