gerard-van-der-wees-2.jpg
28 december 2022

Blog Gerard van der Wees, december 2022

Inmiddels zijn we ver in december aangekomen. Het einde van het jaar is in zicht. Traditioneel een tijd voor beschouwing, terugkijken, vooruit blikken.

Beste mensen,

Het jaar is wat mij betreft omgevlogen. Maar dat gevoel bekruipt me elk jaar. Dus het lijkt niet kenmerkend voor 2022. Het geeft wel aan, dat er ook dit jaar veel gepasseerd is. Sommige dingen zijn met jullie gedeeld via deze Nieuwsbrief en recent ook via LinkedIn. Andere zaken vinden achter de schermen plaats. Voor dat laatste kun je denken aan gesprekken met stakeholders, BI’s, KNGF, etc.

Een belangrijk punt daarbij is dat het bestuur in 2022 weer op volle sterkte is gekomen en de bestuursleden inmiddels goed in hun rol zijn gekomen als bestuurslid VHVL. De nieuwe bestuursleden hebben alle drie deelgenomen aan een vierdaagse masterclass besturen, georganiseerd door het KNGF ism VVAA. Daarmee zijn ze goed toegerust voor hun taak als bestuurslid VHVL.

Er werd in het afgelopen jaar goed samengewerkt met de BI’s en vanuit de BI’s met het KNGF. In gezamenlijkheid is bijvoorbeeld gewerkt aan het accreditatiebeleid voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De verwachting is dat die lijn in 2023 wordt doorgetrokken.

Verder zal 2023 voor de VHVL een interessant jaar worden. De registers zullen dan (eindelijk) van start kunnen gaan. Selectieve inkoop speelt hier op in. Daarmee wordt de zichtbaarheid van, te beginnen, de longfysiotherapeuten sterk verbeterd. Daarop volgend ook de hart- en vaatfysiotherapeuten. Dit alles met als doel om de patiënt sneller bij de specifiek geschoolde fysiotherapeut te krijgen. In ons Jaarplan 2023 zijn speerpunten benoemd betreffende het ontwikkelen van een Hartlijn en Longlijn. Deze ontwikkeling betreft niet alleen de ontwikkeling van de registers voor die doelgroepen maar ook het samenwerken en waar nodig ontwikkelen van netwerken en het organiseren van webinars.

Al met al genoeg te doen voor ons als bestuur en genoeg te verwachten door u van het bestuur.

Maar eerst een periode van terugblik, beschouwing en ontspanning. In januari pakken we de draad weer op. Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een mooi en fantastisch 2023!

Gerard

Lees zijn eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, januari 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, juni 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, september 2022

Lees verder