gerard-van-der-wees-2.jpg
21 juni 2022

Blog Gerard van der Wees, juni 2022

Het is alweer eind juni 2022. Een heel seizoen VHVL ligt inmiddels achter ons. Een seizoen waarin belangrijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden.

Bestuurlijk zijn er enkele veranderingen geweest. Enkele bestuursleden traden terug en inmiddels zijn de vacatures weer opgevuld. De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden. Elders in onze nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Daarmee is de basis voor het bestuur weer op orde en kunnen we weer vooruit.

Een andere ontwikkeling is, dat een tijdelijk register voor registratie van longfysiotherapeuten van start is gegaan. Sinds april is dit tijdelijke register ‘open’ en er staan inmiddels 850 collega’s geregistreerd. In het najaar verwachten we ook het definitieve aantekeningenregister voor hart-, vaat en longfysiotherapeuten open te kunnen zetten, als mede het deelregister HVL-fysiotherapeut.

Deze stappen zijn het rechtstreekse gevolg van de erkenning van de HVL-fysiotherapie als verbijzondering binnen de fysiotherapie. Met deze stappen kan de hart-, vaat-, long- of HVL-fysiotherapeut beter zichtbaar worden en kan daarmee ook beter vindbaar worden voor verwijzers, patiënten en verzekeraars. Daarmee sluiten we als VHVL aan bij de ontwikkelingen in de zorg, waar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en ‘passende zorg’ inmiddels veel gehoorde uitgangspunten zijn. Om in deze ontwikkelingen een goede bijdrage te kunnen leveren is de zichtbaarheid en vindbaarheid essentieel. Inmiddels zijn we daar dus voor de longfysiotherapeuten goed mee op weg en als dan in het najaar de andere registers operationeel worden in het Kwaliteitshuis, is de HVL-fysiotherapie weer een grote stap verder.

Aangezien het bestuur grotendeels vernieuwd is, worden binnenkort de beleidsvoornemens van de VHVL tegen het licht gehouden. Het huidige beleidsplan is grotendeels copy-paste van vorige jaren en nu is het een goed moment om dit met de nieuwe bestuursleden tegen het licht te houden en te kijken, waar verandering of een accentverschuiving nodig is.

Voor nu komt de vakantieperiode er voor veel mensen aan. Alvast een hele fijne vakantieperiode gewenst!

Gerard

 

Lees zijn eerdere blogs

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, januari 2022

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, december 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, november 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, oktober 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, augustus 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, juni 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, april 2021

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@430b7f51

Blog Gerard van der Wees, maart 2021

Lees verder