bas-wolbers-klein.jpg
21 februari 2023

Blog Bas Wolbert, februari 2023

“Netwerken, eerst geven dan nemen”

In een tijd waarin de zorgverzekeraars, het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie elkaar proberen te vinden in elkaars gemeenschappelijkheid, vergeten we bijna onze eigen netwerken, de 'werkvloer’.

De basis van het ontstaan van netwerken is toch in merendeel van de gevallen de inhoud. Laten we daar als beroepsgroep nu het beste in willen zijn. In relatie tot de huidige ontwikkelingen van regionalisering vanuit het KNGF een prima basis om te komen tot structurele afspraken op inhoud en zorginkoop.

De jarenlange behoefte van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars om te handelen en te 'onderhandelen’ door het georganiseerd optreden van de fysiotherapeuten lijkt nu te worden opgepakt en ingevuld.

Maar hoe verhoudt dat zich nu tot je regionale kennisnetwerk? Wat is je positie als netwerk? Ben je in staat om ‘potten te breken’ en aan tafel te zitten? Jazeker!

Alles begint bij de inhoud, maar daar ligt wat mij betreft ook de uitdaging. De inhoud vormgeven en voor het voetlicht brengen daar schuilt niet het probleem. Deze zit meer in de vertegenwoordiging van deze inhoud. In het geweld van accreditatie eisen, selectieve zorginkoop in een landschap waar de traditionele krachten de dienst uitmaken hebben we nu een kans daar iets tegenover te zetten. Je 'positioneren’ als netwerk zijn we niet eigen.

Bij netwerken gaat het om wederzijds respect en vertrouwen met het idee kennis, informatie en contacten met elkaar te delen. Een echte 'netwerker’ in je team is geen overbodige luxe. Hoe ongemakkelijk dat voor sommige van ons ook voelt, betrek desnoods iemand om deze taak serieus in te vullen. Daarnaast is het 'onderhouden’ van je netwerk een wekelijkse taak die de verantwoordelijkheid is van alle leden en niet alleen van het daarvoor aangestelde bestuur. Je opstellen als vertegenwoordiger van je netwerk in het dagelijks contact met je belangrijkste stakeholders helpt bij het goed 'neerzetten’ van je netwerk.

Het belang van het contact leggen en onderhouden wordt vaak onderschat en meestal denkt men dat het leveren van goede patiëntenzorg voldoende is.

Besteed niet alleen aandacht aan je “offline” netwerken maar zeker ook je “online” netwerken.

Je regionale kennisnetwerk als onderdeel van coöperatieve samenwerking, de toekomst?

Na de inhoud wordt het dus nu tijd om onze thema's consistent en met gevoel voor diplomatie en onderhandeling definitief te verankeren in heldere afspraken met onze belangrijkste partners zoals zorgverzekeraars, zorggroepen en ziekenhuizen. Een helder en eenduidig geluid hoort daarbij, professioneel georganiseerd en daadkrachtig uitgedragen samen met andere netwerken als onderdeel van een totale coöperatie. Daar ligt wat mij betreft de toekomst. Geen onoverzichtelijke lappendeken meer van netwerken die soms heel voorwaarts acteren, soms wat minder. Geen deelname meer om bang te zijn ‘de boot te missen' en niet aan tafel te verschijnen als de kaarten worden geschud. Maar samen met de regio “onder één dak” de agenda bepalen op inhoud, visie en strategie.

Met dat vertrouwen in nieuwe kansen, werk ik samen met het bestuur in 2023 aan een steviger fundament voor al onze betrokken netwerken.

Besef je wel….investeren in de toekomst en in je netwerk betekent eerst geven, dan nemen!

Bas