Masterplan Kwaliteit in Beweging

Het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKiB) leidt tot een integraal fysiotherapeutisch kwaliteitssysteem: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL. Wij ontwikkelen het Kwaliteitsregister voor en namens de beroepsgroep van fysiotherapeuten. Zodat u kan voldoen aan de maatschappelijke en politieke vraag om transparantie en doorlopende optimalisering en borging van kwaliteit. Uitgangspunt vanuit MKiB is dat ontwikkelde onderdelen niet leiden tot administratieve lastenverzwaring.

Trefwoorden: