kwaliteitskader.jpg
14 februari 2024

Kwaliteitskader - hoe verder?

Snap jij hoe het allemaal zit met het kwaliteitskader? We snappen dat het ingewikkelde stof kan zijn en helpen je graag met duidelijkheid verschaffen. Daarom is er vanuit de BI’s gezamenlijk een eerdere mail geweest, die in duidelijke taal aangeeft waar we staan. Wil jij goed geïnformeerd in de toekomst kunnen kiezen over het kwaliteitskader?

Als het gaat om het Kwaliteitskader gaan we in het 1e kwartaal van dit jaar door met de uitkomst van de ALV KNGF van november jl. Toen werd met grote meerderheid het voorgestelde Kwaliteitskader weggestemd. Dat brengt het KNGF, maar ook haar leden, in een lastige positie. En dit na een proces waar veel werk in heeft gezeten, maar waar - als het gaat om de werkwijze - niet altijd de juiste beslissingen werden genomen.  

Veel frustratie komt voort uit eerdere besluiten op de ALV KNGF van 2022 betreffende het Kwaliteitshuis. Door een 100-leden initiatief werd de invloed van externen op het Kwaliteitshuis beperkt en werd toegezegd, dat een inschrijving in het individuele register van het Kwaliteitshuis voldoende zou zijn voor het uitoefenen van ons mooie vak. Het Kwaliteitskader stuurt de beroepsgroep, naast inschrijving in het individuele register naar inschrijving in een praktijkregister per 2030. Dan is het begrijpelijk dat hier de nodige commotie over ontstaat. 

Dan toch terug naar het Kwaliteitskader. Dit kwam tot stand in samenwerking met meerdere partijen, die daarvoor van hun achterban een akkoord kregen. Het akkoord van die betrokken partijen maakt het onmogelijk om de inhoud van het document eenzijdig aan te passen. Het KNGF-bestuur heeft akkoord gegeven op dit Kwaliteitskader onder de voorwaarde, dat de ALV dit nog moet bekrachtigen. Gelet op het belang voor de toekomst van de fysiotherapie is het ook zeker te billijken, dat het KNGF dit document opnieuw voorlegt aan de leden.

Door het wegstemmen van het kwaliteitskader lijkt de haalbaarheid van de opdracht van een ALV over samenwerking van het KNGF en SKF nu ver weg. Tegelijkertijd kan het besluit van de november-ALV niet zomaar genegeerd worden.

Belangrijk daarbij is, dat leden zo goed mogelijk worden meegenomen in de komende ontwikkelingen en zo invloed hebben op de uitkomst en dat gebeurde niet voldoende tijdens het proces richting de ALV van november vorig jaar. 

Belangrijk daarbij is, dat in de besluitvorming de invloed van leden op de implementatie en de uitwerking van bijvoorbeeld visitatie en lerende praktijkomgeving goed geborgd is. De teksten van het Kwaliteitskader bieden ruimte om daar maatwerk voor de fysiotherapie in te leveren. Als dan ook leden worden betrokken in de uitwerking van deze onderwerpen, kan er een uitwerking tot stand komen met draagvlak onder de leden. Dan voorkomen we ook de schade voor de beroepsgroep, die ontstaat door afwijzing van het Kwaliteitskader. Als bestuur kijken we uit naar de nieuwe voorstellen van het KNGF-bestuur en hopen op aanpassing van de besluiten overeenkomstig het bovenstaande.

Met elkaar kunnen we eisen stellen. Wanneer vinden wij de uitvoering acceptabel en wanneer niet? Als bestuur van de VHVL nemen we de verantwoordelijkheid in dit thema. We blijven informatie delen die je helpt om een gefundeerde keuze te maken. Dat doen we ook samen met alle BI’s. Houd daarvoor de nieuwsbrieven en de website in de gaten. We onthouden ons wel van een stemadvies en kiezen ervoor om zoveel mogelijk feitelijke informatie te delen.

Ten slotte: blijf vooral met elkaar in gesprek en sta open voor elkaars inzichten, dat helpt ons gezamenlijk op de meest constructieve en effectieve manier vooruit. 

Lees ook de brief van 1 februari 2024 nog eens goed door; deze tref je aan de rechterzijde.