Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een fysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

  • Nieuwe versie

    Op de ALV van het KNGF van 21 juni 2017 is het Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut geaccordeerd door de leden.

  • Beroepsprofiel
Kwaliteitsregister

In het basisregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL staan de HVL-fysiotherapeuten geregistreerd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de invoering van een HVL-deelregister. De laatste stand van zaken vind je hiernaast onder het kopje 'HVL-deelregister'. Na invoering van het HVL-deelregister vind je de meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie in het beleidsdocument op de website van KRF NL.