beroepsprofiel-vhvl-2023.jpg
10 januari 2024

Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut

De VHVL maakte het Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut voor de HVL-fysiotherapeut.

Wat is een beroepsprofiel?

Een beroepsprofiel bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties. Competenties bestaan uit een mix van kennis, vaardigheden en attitude.

Waarom een beroepsprofiel?

De belangrijkste doeleinden:

  • Geeft sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van het vak,
  • Vormt de basis voor de eindtermen en het curriculum van de onderwijsinstellingen,
  • Biedt duidelijkheid aan patiënten, andere zorgverleners en verzekeraars,
  • Accrediterende instanties zoals de Inspectie en NVAO gebruiken het als referentie bij het beoordelen van de voorwaarden en de feitelijke uitoefening van het vak,
  • Is een voorwaarde voor een specialisatie HVL-fysiotherapeut.

Voorbehouden en bijzondere handelingen

Voorbehouden en bijzondere handelingen verlangen specifieke waarborgen. Het KNGF biedt als beroepsorganisatie met een speciale brochure helderheid in de bevoegdheid, bekwaamheid en aansprakelijkheid van de fysiotherapeut bij het uitvoeren van voorbehouden en bijzondere handelingen.

Klik hier voor het Beroepsprofiel Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut 2023