18 juni 2024

Veel gestelde vragen over het HVL-register

In de afgelopen periode zijn bij ons en bij het Kwaliteitshuis veel vragen binnengekomen over het HVL-register. Gezamenlijk hebben de VHVL en het Kwaliteitshuis de vragen beantwoord en publiceren we deze op de website van de VHVL. Staat je vraag en/of antwoord er niet tussen, schroom niet om contact op te nemen!

Waarom worden punten op het HVL-vakgebied, behaald in de huidige registratieperiode 2020-2025, maar vóór de start van de HVL-registers, niet meegeteld voor herregistratie? 

Volgens de reglementen kan dit niet anders, omdat die punten zijn behaald voordat de registers bestonden. Behaalde punten tellen mee vanaf het moment dat je ingeschreven staat. Gezien de ongelijke periode van de HVL-registers ten opzichte van de gehele registratieperiode 2020-2025, hebben we gezien dat punten van afgeronde scholingsactiviteiten binnen het HVL-vakgebied voor meerdere collega’s niet meetellen voor deze registers. Dit was niet de bedoeling ten tijde van het instellen van de HVL-registers en daarom is voor deze registratieperiode 2020-2025 besloten tot een coulanceregeling. Iedere geregistreerde in een HVL-register komt automatisch in aanmerking voor herregistratie. 

 

Wat is voor mij de meerwaarde om in te schrijven in het deelregister HVL-fysiotherapeut en/of één of meer van de drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en Long? 

De meerwaarde is de herkenbaarheid in Vektis voor zorgverzekeraars en zorgzoekers als defysiotherapeut.com/DigiH t.b.v. verwijzers en patiënten. De zichtbaarheid in Vektis maakt het mogelijk om voor selectieve inkoop in aanmerking te komen. 


Waar kan ik de toegangseisen vinden voor registratie in het deelregister HVL-fysiotherapeut en drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en Long? 

In het document ‘Opleidingen geldig voor registratie in Deel- en Aantekeningregisters KRF NL’ op Kwaliteitshuisfysiotherapie.nl staan alle opleidingen en/of cursussen met de scholingsaanbieders die geldig zijn voor registratie in de registers. 


Moet ik ook geregistreerd staan in een HVL-register als ik al aangesloten ben/deelneem aan het Chronisch ZorgNet? 

Dat is een individuele keuze, en kan afhankelijk zijn bij welke zorgverzekeraar(s) je een contract hebt. Om in aanmerking te komen voor selectieve inkoop kan men ingeschreven staan bij Chronisch Zorgnet of de registers van de HVL via het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 


Hoeveel punten moet ik nog behalen voor mijn HVL deel- en/of aantekeningregister? 

Voor de registratieperiode 2020-2025 geldt er nu een coulance en hoeven er geen punten behaald te worden voor het deelregister HVL-fysiotherapeut en de aantekeningregisters Hart, Vaat en Long. Vanaf 1-1-2025 geldt, naar waarschijnlijkheid, een punteneis van 20 punten voor een 5 jaar registratieperiode voor de aantekeningregisters en 50 punten voor het deelregister HVL-fysiotherapeut. 
 

In PE-Online zie ik nog niets van de coulance, en dus ook niet dat ik geen punten hoeft te halen tijdens deze registratieperiode 2020-2025. Waarom zie ik dat nog niet ? 

Wij proberen zo spoedig mogelijk om, samen met het bedrijf van PE-Online, dit wel inzichtelijk te maken in jouw PE-Online omgeving. Een exacte datum van wanneer dit zal zijn kunnen we alleen nog niet geven. 
 

Vanaf wanneer tellen behaalde punten mee voor mijn registraties? 

Vanwege de coulance die geldt voor de registratieperiode 2020-2024 is het voor herregistratie niet noodzakelijk om punten te halen in deze periode. Wel kan een maximaal aantal behaalde punten in een HVL-register als overschot meegenomen worden naar de nieuwe registratieperiode. Eventueel behaalde punten van vóór jouw registratiedatum in het HVL-register, kunnen helaas niet meetellen in het HVL-register waarin je nu staat ingeschreven.  
 

Ik sta geregistreerd en las dat ik nog als verplichte scholing een cursus Motivational Interviewing moet hebben gevolgd voor de herregistratie. Ik heb deze registratieperiode al zo’n cursus gevolgd. Moet ik die nu weer opnieuw volgen? 

Nee, dat hoeft niet. Voor de huidige registratieperiode 2020-2025 zijn vanwege de coulance, de eerder gestelde eisen m.b.t. verplichte scholingen en het aantal te behalen punten komen te vervallen.  
 

Ik sta geregistreerd bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), kan ik mij ook aanmelden voor registratie in het deelregister HVL en/of de drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en/of Long? 

Ja, dat kan. Dit kan alleen als je ook geregistreerd staat in het basisregister Algemeen fysiotherapeut van het KRF NL. 
 

Waar kan ik een overzicht vinden van de KRF NL registratiekosten? 

Dit overzicht kun je terugvinden op de website van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, via deze link (ongeveer halverwege de pagina). 

 
Hoe kan ik scholingsactiviteiten vinden die geaccrediteerd zijn voor het deelregister HVL en/of de drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en/of Long? 

Via de Nascholingsagenda in PE-Online. Na inloggen op jouw persoonlijke pagina in PE-online, kun je op die pagina klikken op Nascholingsagenda (in de blauwe balk) en daarna kun je eventueel zoeken op de gewenste PE-categorie


Hoe kan ik mij aanmelden voor registratie in het deelregister HVL en/of drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en/of Long?  

Dit doe je gemakkelijk via PE-online. Ga naar Mijn Dossier en klik op ‘periode inzien’ bij je lopende registratieperiode. Ga helemaal naar beneden en klik onderaan de pagina op ‘Aanvraag deel/aantekeningregister’. 

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het deelregister HVL en/of de drie aparte aantekeningregisters Hart, Vaat en/of Long kun je mailen naar het secretariaat van de VHVL via het emailadres: [email protected]

Voor administratieve zaken over de registraties in KRF NL kun je contact opnemen met de registeradministratie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie via het emailadres: [email protected].