logo-hu.png
01 juli 2024

Opleiding Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie

In september start er weer een nieuw studiejaar bij de opleiding Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht.

De opleiding kent twee varianten:

1. Het 3-jarige masterprogramma Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie (doelgroep: collega’s die zich willen specialiseren tot ‘Hart-, vaat-, longfysiotherapeut’ én die een diploma Master of Science willen behalen (MSc.); voor informatie en om je aan te melden wordt verwezen naar de website van de opleiding.

Startdatum: september 2024.

2. Het verkorte programma (15 maanden), de leergang Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie (doelgroep: collega’s die zich (aanvullend) willen specialiseren tot ‘Hart-, vaat-, longfysiotherapeut’). Voor informatie en om je aan te melden wordt verwezen naar de website van de leergang, CRF1 en CRF2.

Startdatum: september 2024.

Accreditatie is verleend door het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (register Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie, register NVFG en Algemeen Fysiotherapie). Met het certificaat CRF1 heb je vrijstelling bij Chronisch ZorgNet voor de specialisaties: perifeer arterieel vaatlijden, hartrevalidatie, longaandoeningen en post-Covid. Met het certificaat CRF2 heb je vrijstelling voor Motiverende Gespreksvoering.