corona-1.jpg
01 juli 2024

Vergoeding Covid-19

Zoals jullie kunnen lezen in de FEN van KNGF is er nieuws over de vergoeding van eerstelijns multidisciplinaire paramedische herstelzorg na Covid-19.

De vergoeding voor eerstelijns multidisciplinaire paramedische herstelzorg na COVID-19 vanuit het basispakket stopt per direct. Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft deze zorg negatief beoordeeld. Naar het KNGF heeft begrepen, komt er een overgangsregeling voor deze behandeling. De overgangsregeling houdt in dat zorgtrajecten die vóór 1 juli 2024 zijn gestart, afgemaakt kunnen worden tot maximaal 1 januari 2025. Alle trajecten die op of na 1 juli 2024 starten, worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, ook de 2e termijn niet. Dinsdag 2 juli kunnen we meer gedetailleerde informatie geven over deze overgangsregeling. 

Wij hebben eerder laten weten het niet eens te zijn met de inhoudelijke beoordeling door ZiN. Daarnaast wordt de voorgestelde overgangsregeling op vrijdag, voorafgaand aan de ingang op maandag, door ZiN bekendgemaakt. Dit is niet uitvoerbaar voor veel zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten. Zij moeten -aanstaande- maandag aan nieuwe patiënten die zich aanmelden, meedelen dat de door hen benodigde zorg niet wordt vergoed. Voor de huidige patiënten geldt de vergoeding van deze zorg tot maximaal 1 januari 2025. 

Onze eerdere reactie leidde bij ZiN niet tot herziening van hun besluit. Wij zetten samen met betrokken partijen vervolgstappen richting de politiek en zullen het werkveld hierover informeren en bij betrekken.