24 mei 2022

Algemene Ledenvergadering

De VHVL organiseert minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het VHVL. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

 

Beste collega's,

Het bestuur van de VHVL nodigt je van harte uit voor de 24e Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 8 juni om 19.30 uur op het kantoor van het KNGF, Stadsring 159B, 3817 BA  Amersfoort. Deze ALV is – in tegenstelling tot de voorgaande jaren – weer fysiek. Daarmee kunnen we elkaar weer live ontmoeten en van gedachten wisselen.

Lezing vooraf om 18.30 uur
Voorafgaande aan de ALV wordt een lezing gehouden door Mariëlle Hartzema-Meijer, Verpleegkundig specialist, werkzaam in het Radboud universitair medisch centrum.
Binnen haar vakgebied is zij gespecialiseerd in vasculaire dysfunctie. Mariëlle zal coronaire vasculaire dysfunctie toelichten, op inhoud, prevalentie, behandeling en meerwaarde van de fysiotherapeut bij deze patiëntenpopulatie. Dit vakgebied is, vanzelfsprekend, voor de HVL-fysiotherapeuten van belang en met het oog op de voortschrijdende vraag naar verplaatsing van hartrevalidatie van de 2e naar de 1e lijn is dit een interessant en actueel thema. Aansluitend op de lezing is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en een korte discussie. Accreditatie wordt aangevraagd.

Meer informatie over de ALV lees je hieronder na inloggen.

Deze informatie is alleen voor leden van de VHVL beschikbaar.