ledenvergadering.jpg
26 november 2024

Algemene Ledenvergadering

De VHVL organiseert minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het VHVL. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Save the Date

ALV VHVL - 26 november 2024

Het jaarverslag 2023 inclusief het financieel jaarverslag 2023, tref je aan de rechterzijde aan!

Daaronder tref je het verslag van de kascommissie.

-------------------------------------------

Terugblik ALV VHVL -15-11-2023 (concept-notulen tref je aan de rechterzijde)

Voorafgaand aan de ALV, werd door Maurice Sillen, een lezing gehouden met als onderwerp: Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) bij patiĆ«nten met COPD. 

Aansluitend vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder kun je lezen welke agendapunten zijn behandeld.

 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 31 mei 2023 - ter besluitvorming
 • Wijziging Huishoudelijk Reglement (zie rechterzijde)
  Voorgesteld wordt de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen, ter besluitvorming
 • Jaarplan, begroting en contributievoorstel 2024
  a) Bespreken Jaarplan 2024, ter bespreking
  b) Bespreken Contributievoorstel 2024, ter bespreking
  c) Bespreken Begroting 2024, ter bespreking

  Gevraagde besluiten:
  a) Goedkeuren Jaarplan 2024, ter besluitvorming
  b) Goedkeuren Contributievoorstel, ter besluitvorming
  c) Goedkeuren Begroting 2024, ter besluitvorming
 • Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie
  Bespreking en beantwoording vragen, ter bespreking
 • Mededelingen en rondvraag