15 april 2022

Algemene Ledenvergadering

De VHVL organiseert minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het VHVL. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Zet alvast in je agenda!

Algemene Ledenvergadering VHVL op woensdag 8 juni 2022

Leden ontvangen rond 24 mei een uitnodiging in hun mailbox.

Het conceptverslag en de vergaderstukken van de vorige ALV zijn via de downloads (nog) in te zien.