sandra-verhagen.jpg
02 juli 2024

Blog Sandra Verhagen

Als bestuurslid van de VHVL ben ik 2 jaar geleden uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep van de herziening KNGF Richtlijn Hartrevalidatie.

Uit de knelpunteninventarisatie kwamen 9 vraagstukken naar voren als meest urgente issues. Samen met diverse andere zorgprofessionals uit het werkveld is een kerngroep aan de slag gegaan om deze issues te onderzoeken of toe te voegen aan de richtlijn.

Onder de bezielende leiding van richtlijnadviseur Daniëlle Conijn zijn we tot een mooi resultaat gekomen met de online lancering in maart jl. In deze nieuwe Richtlijn Hartrevalidatie staat persoonsgerichte zorg centraal, dat wil zeggen: samen met de patiënt revalidatiedoelen opstellen, een beweegprogramma op maat aanbieden en de patiënt persoonlijk begeleiden naar optimaal fysiek, sociaal en mentaal functioneren.

Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen op het gebied van hartrevalidatie (denk aan telerevalidatie), nieuwe wetenschappelijke inzichten (onder andere FITT factoren bij hartfalen revalidatie) en specifieke doelgroepen waarvan bekend is dat de participatie laag is (bijvoorbeeld mensen met lage gezondheidsvaardigheden). Voor meer informatie kan je de KNGF website raadplegen (Richtlijn Hartrevalidatie) en de laatste editie van de Fysiopraxis (lees hier artikel hartrevalidatie).

Sandra Verhagen vertelt wat patiënten met hartrevalidatie kunnen bereiken. De link naar dit blog kan je bijvoorbeeld ‘embedden’ (plaatsen) in je bedrijfswebsite op de pagina voor hartrevalidatie.
Het blog is terug te vinden op de consumenten-website van de Fysiotherapeut.com:
https://defysiotherapeut.com/blog/hartrevalidatie-maakt-je-fitter-en-zekerder/Daarnaast heeft KNGF een ‘klachten pagina’ voor consumenten ontwikkeld, waarop patiënten met een bepaalde klacht, in dit geval een hartklacht, terug kunnen vinden wat de fysiotherapeut voor hen kan betekenen: Hartziekten | Symptomen en behandeling fysiotherapeut (defysiotherapeut.com)