Factsheet

08 februari 2021
Factsheet Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (CI)

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), De Hart & Vaatgroep, ClaudicatioNet, VHVL.

Lees verder
08 februari 2021
Factsheet Fysiotherapie bij COPD

In samenwerking met Long Alliantie Nederland, Longfonds, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL) is deze factsheet ontwikkeld.

Lees verder