sandra-verhagen.jpg
29 maart 2023

Blog Sandra - maart

"Heb je enig idee hoe onderzoek binnen de fysiotherapie tot stand komt?"

Wie bepaalt wat er interessant is om te onderzoeken, en hoe worden keuzes gemaakt? Want we wíllen wel alles weten, maar kúnnen natuurlijk niet alles onderzoeken. Dat er kennishiaten bestaan en dat (nog) niet alles in ons vakgebied evidence based is, dat mag duidelijk zijn. Toch is er maar een beperkt budget voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, dus zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

En dat werd gedaan, op de prioriteitsbijeenkomst van de Kennisagenda Fysiotherapie op 30 januari jl. in het Centraal Ketelhuis te Amersfoort, georganiseerd door KNGF en WCF. Hier kwamen bijna 100 genodigden bijeen voor een avond discussiëren, formuleren en selecteren. Vertegenwoordigers uit het onderwijs, beroepsinhoudelijke verenigingen en patiëntenverenigingen, wetenschappers en zorgprofessionals uit het werkveld gingen in groepen uiteen om de meest urgente kennishiaten te benoemen. Samen met medebestuurslid Erik Hulzebos mocht ik hierbij aanwezig zijn. Binnen de 4 thema’s waardegedreven zorg, samenwerking, preventie en innovatie zijn de belangrijkste onderzoeksvragen geprioriteerd, die van betekenis kunnen zijn voor de patiënt en de fysiotherapeut in de huidige maatschappelijke context.

Evidentie is nodig om de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg hoog te houden en te verbeteren waar nodig. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de herziening van de Richtlijnen Hartrevalidatie*), waarbij wij als VHVL-bestuur betrokken zijn. Deze richtlijnen vormen binnenkort weer de basis van ons dagelijks handelen in de zorg voor de hartpatiënt. Om een efficiënte behandeling te kunnen geven, willen we immers weten wat effectief is voor welke patiënt in welke situatie. Bijvoorbeeld, welke parameters zijn bepalend voor de intensiteit van trainen bij hartfalen patiënten, en hoe kan E-health worden ingezet om een actieve leefstijl te behouden?

Zomaar enkele vragen die het verschil kunnen uitmaken, niet alleen voor de gezondheid van de patiënt, maar ook voor de toekomst van de fysiotherapeut. Onderbouwing van ons vakgebied is belangrijk, enerzijds om de beste zorg voor de patiënt te garanderen, anderzijds om als fysiotherapeut een serieuze gesprekspartner te blijven in de zorgketen rondom de patiënt. Wanneer we door middel van wetenschappelijk onderzoek antwoord krijgen op deze onderzoeksvragen, kunnen we de fysiotherapie beter positioneren in het landschap van verwijzers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. We zijn benieuwd naar het definitieve resultaat van de Kennisagenda Fysiotherapie, wat medio 2023 wordt verwacht. 

Sandra Verhagen

Bestuurslid, portefeuille Kwaliteit

*) KNGF Richtlijn Hartrevalidatie en de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie (NVVC de Nederlanse Vereniging voor Cardiologie)