gerard-van-der-wees-2.jpg
16 augustus 2023

Blog Gerard - augustus

Vol energie weer aan de slag! In de afgelopen maanden hebben verschillende bestuursleden op deze plek hun licht laten schijnen over de HVL-fysiotherapie en de VHVL. Daarmee leren de leden elk bestuurslid kennen. Deze keer valt mij weer een keer de eer te beurt om iets te schrijven.

We zijn inmiddels over de helft van het jaar. Wat staat ons nog te doen?

Daarvoor ga ik terug naar het Jaarplan 2023 van de VHVL en ik kijk naar onze heisessie.

Vanuit ons Jaarplan staat het webinar Hartfalen op de agenda op 4 oktober a.s.. Dit onderwerp zal inhoudelijk aan de orde komen en ook in relatie tot de nieuwe Richtlijn Hartrevalidatie. Deze is in de achterliggende maanden voorbereid en is nu in de fase van besluitvorming. Hoog tijd dus om via dit webinar al wat inzicht te geven over deze Richtlijn.

In het najaar werkt het bestuur ook aan het Jaarplan voor 2024. Op de heisessie in juli heeft het bestuur, samen met de adviseur van het KNGF Bouwien Douwes, stil gestaan bij het huidige jaarplan en nagedacht over de speerpunten voor 2024.

Drie punten springen er dan uit voor het komende jaar: Scholing, Netwerken en Selectieve inkoop.

Deze punten hangen nauw met elkaar samen. Middels scholing kunnen HVL-fysiotherapeuten zich onderscheiden van anderen. Via netwerken kan scholing en zichtbaarheid georganiseerd worden en beide punten maken dat HVL-fysiotherapeuten in aanmerking kunnen komen voor selectieve inkoop.

Het zijn punten, waarin dit jaar al stappen zijn gezet. In het komende najaar en in 2024 is verdere ontwikkeling nodig om de HVL-fysiotherapeut in een goede positie te brengen. Zo weten patiënten deze fysiotherapeuten nog beter te vinden.

Genoeg te doen en met veel energie en inzet gaat het bestuur verder op de ingeslagen weg!

Groet van jullie voorzitter,

Gerard